قرار داد تمامی پروژه های سئو بصورت حقیقی و مجازی میباشد و پروژه های بالای 10 میلیون تومان امکان ثبت قرارداد در دفتر تیم دلینا را دارا هستند و الباقی پروژه های نیز دارای قرار داد رسمی و ارسال از طریق دپارتمان مشتریان دلینا دارا هستند